Dokumenty firmy

    1. Odpis z KRS [1] [2] [3]
    2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
    3. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
    4. Licencja krajowa
    5. Licencja międzynarodowa
    6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
    7. Certyfikat GMP [PL] [EN] [DE]